Derfor er vi med – Københavns Universitet

Green Lighthouse > Derfor er vi med

Derfor er vi med

Hvorfor er Københavns Universitet med?
På Københavns Universitet er vi stolte over at få opført et af fremtidens klimavenlige huse. Bæredygtighed er et væsentligt element i vores campusplanlægning, og Green Lighthouse indgår som nyskabende og oplagt eksempel på, hvordan vi kommer videre.

Huset skal være hjemsted for blandt andet studieadministration, en faculty club, mødefaciliteter og studenterservice. Det stiller store krav til funktionalitet, hvilket er spændende at kombinere med det klimavenlige aspekt.

Hvorfor er VELUX og VELFAC med?
Huset på Københavns Universitet er det første af i alt seks huse, som VELFAC og VELUX vil opføre i Europa. Tre af husene bliver til i et samarbejde mellem VELFAC og VELUX. De øvrige tre vil blive opført af VELUX. Det er intentionen, at husene skal give konkrete bud på fremtidens hus, der kombinerer høj energieffektivitet med et behageligt indeklima, godt dagslys og arkitektonisk kvalitet.

VELUX skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX, der har produktionsselskaber i 10 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, er globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 9.500 medarbejdere, heraf ca. 3.000 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S. VKR Holding A/S er et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på http://www.velux.com/.

VELFAC A/S fremstiller unikke vindues- og facadesystemer til en række europæiske markeder og beskæftiger mere end 1.000 engagerede medarbejdere i 6 lande. VELFAC omsætter for over 1,5 mia. kr. på primært nordeuropæiske markeder. Vores vision er at bringe liv, lys og luft til mennesker. Vi skaber vinduer for livet og stiller derfor høje energi- og miljøkrav til alle faser i arbejdet med design og produktion samt til det færdige produkt. VELFAC produkterne er miljødeklarerede. Miljødeklarationen dokumenterer præcis, hvor meget det belaster miljøet at fremstille vinduerne, bruge og skaffe sig af med dem igen. Miljødeklarationen kan downloades fra http://www.velfac.dk/ . Virksomheden indgår i VKR Gruppen, der bl.a. består af VELUX A/S. VKR Gruppen er i fortsat vækst og beskæftiger lige nu omkring 15.000 medarbejdere fordelt på mere end 40 lande.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet)

Green Lighthouse er et centralt innovationsprojekt for Videnskabsministeriet. Det viser vejen for, hvordan vi med nyskabende byggeri kan tage del i det globale klimaansvar, udvikle grønne danske teknologier og skabe universitetsmiljøer og byrum i verdensklasse.

Erfaringerne fra Green Lighthouse vil fremme bæredygtigt universitetsbyggeri overalt i Danmark. Måling af energiforbrug og CO2 udslip fra Green Lighthouse vil indgå i Videnskabsministeriets vidensbank om bæredygtigt byggeri. Green Lighthouse vil dermed vise vejen, når Videnskabsministeriet i den nære fremtid bringer de fysiske rammer på naturvidenskab op på højeste standard.

Som ejer og bygherre for universiteternes bygninger har Videnskabsministeriet et særligt ansvar og bidrager til at etablere fremtidens standarder for grønt byggeri.

Green Lighthouse er her et godt eksempel på konkrete løsninger, der udspringer af offentlig/privat samarbejde. Campusområder har her en unik rolle som udviklingsområder for nye grønne idéer. Læs mere om ejendom og byggeri under Bygningsstyrelsen her. 

Hvorfor er Københavns Kommune med?
Københavns kommune har en klar målsætning om, at København skal være en international Miljømetropol. Klimatopmødet i 2009 giver byen en helt særlig mulighed for igen at profilere sig som en af verdens miljøfyrtårne. En by der er på forkant indenfor den nyeste miljøteknologi og i bæredygtig byudvikling.

Borgerrepræsentationen har vedtaget mål om at begrænse byens CO2 udslip. Det kræver nye initiativer af både kommunen, private bygherrer og offentlige virksomheder som universitetet. Initiativer som det klimavenlige hus er derfor et foregangseksempel og et vigtigt fyrtårn i denne indsats. Et fyrtårn der vil bidrage til at København til klimatopmødet i 2009 vil sende et klart signal til verden, om at vi taget lederskab for at skabe en mere bæredygtig udvikling.